Берта подвесная 60,75

Берта подвесная 60,75

Берта подвесная 60,75Берта подвесная 75

Тумба: 750х520х450
Зеркало: 730х800х20
Раковина: 760х460

Берта подвесная 60

Тумба: 600х520х450
Зеркало: 580х800х20
Раковина: 610х460

Назад в раздел